• Ochrona danych

Wszelkie niezbędne wymagania, które nakłada RODO są spełniane przez oprogramowanie sklepu

Kluczowe elementy, które zostały dopasowane do RODO:

  • Prawo do zapomnienia - możliwość usunięcia wszystkich danych Klienta ze sklepu
  • Dostęp do swoich danych - Klient samodzielnie może pobrać wszystkie swoje dane w formacie XML
  • Pasek informujący o cookies / polityce prywatności
  • Zbieranie zgód marketingowych do archiwum (logów)
  • Checkbox'y do zbierania zgód (rejestracja, zamówienie)
  • Newsletter - zbieranie zgód w modelu Double Opt-in

W ramach prowadzonej działalności ADO (Administrator Danych Osobowych) może powierzyć dane osobowe, zgodnie z zasadami opisanymi w art. 28 RODO.

ADO powierza dane osobowe wyłącznie podmiotom przetwarzającym, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przy powierzeniu danych osobowych zawarta zostaje Umowa powierzenia, w której określa się cel powierzenia, jego zakres oraz zapewnienie podmiotu, któremu dane powierzono do stosowania odpowiedniej ochrony danych i ich zabezpieczenia.

Podmiot, z którym zawarto umowę powierzenia zobowiązany jest do udostępnienia ADO informacji, na temat spełnienia obowiązku zapewnienia należytej ochrony.


   Administrator może korzystać w Sklepie Internetowym z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też możliwości korzystania z Usług Elektronicznych w Sklepie Internetowym. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Sklepu Internetowego. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu w Sklepie Internetowym.

   Profilowanie w Sklepie Internetowym polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Sklepu Internetowego np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie Internetowym, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Sklepie Internetowym. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.

 

  • Sklep zamknięty

OD 1 STYCZNIA SKLEP ZOSTAJE 

ZAMKNIĘTY